Zglobni aparat Nadlaktični aparat Infracveni toplomer za čelo Digitalni toplomer Flexibilni digitalni toplomer
  Zašto je korisno kontrolisati krvni pritisak kod kuce?  
Kako vrednosti krvnog pritiska variraju tokom dana?
Koje su normalne vrednosti krvnog pritiska?
  Koji je postupak za pravilno merenje krvnog pritiska?  
  Kako meriti pritisak aparatima na članku ruke?  
  Kako se postavlja mažetna na nadlakticu?  
  linija  
 

Zašto je korisno kontrolisati krvni pritisak kod kuce?

Utvrdeno je da su pritisci izmereni u bolnicama, ambulantama i drugim zdravstvenim ustanovama uvek viši od onih izmerenih kod kuce. Kao razlog za ovu pojavu navodi se nervoza i stres usled pregleda, pa su ovi rezultati cesto lažno pozitivni. Takodje, na osnovu samo jednog merenja ne može se izvuci zakljucak o promenama krvnog pritiska, krvni pritisak je potrebno je pratiti duži vremenski period.

linija

vrh
 

Kako vrednosti krvnog pritiska variraju tokom dana?

Sistolni pritisak postepeno raste od ranog jutra, a dostiže najvecu vrednost izmedu 5 i 7 sati posle podne. U snu se krvni pritisak znatno smanjuje, i cak može biti odgovaran za izvestan procenat cerebro-vaskularnih inzulta, kod starijih osoba u ranim jutarnjim satima (izmedju 2 i 4 sata u jutro).

linija

vrh
 

Koje su normalne vrednosti krvnog pritiska?

Za normalne vrednosti uzimaju se, po ranijim shvatanjima, 80-120 mmHg, a pošto se krvni pritisak povecava sa godinama po novijim shvatanjima prihvatljive vrednosti su od 90-140 mmHg.
Kako vaš lekar može da iskoristi rezultate redovnog kucnog merenja krvnog pritiska?

Ako redovno beležite vrednosti krvnog pritiska, merene svakoga dana u isto vreme svom lekaru dajete detaljne informacije o promenama krvnog pritiska. Na osnovu toga on je u stanju da bolje prati efekte prepisane terapije i uvede korekcije u cilju regulisanja vredmosti krvnog pritiska i smanjenja rizika od razvoja kardio-vaskularnih oboljenja.

linija

vrh
 

Koji je postupak za pravilno merenje krvnog pritiska?

Pre merenja krvnog pritiska potrebno je oko 10 minuta mirno sedeti. Takode treba voditi racuna o temperaturi, unosu kofeina i nikotina, jer oni uticu na promenu krvnog pritiska. Preporucuje se da se pritisak meri bar 45 minuta po konzumiranju kafe ili cigareta.
Trebalo bi meriti na levoj ruci, sedeti mirno i ne pricati.


linija

vrh
 

Kako meriti pritisak aparatima na članku ruke?

Ako merite pritisak na clanku ruke, treba da sedite a ruka da bude naslonjena laktom na sto, i sa šakom malo nagnutom, tako da manžetna bude u visini srca, da bi izmerena vrednost bila tacna. Dok merite oba stopala treba da budu na tlu, a noge ne smeju biti prekrštene.

linija

vrh
 

Kako se postavlja mažetna na nadlakticu?

Ako imate duge rukave zavrnite rukav, ali tako da ne zaustavite cirkulaciju.
Manžetnu postavite direktno na ruku, pri cemu treba paziti da ne bude previše zategnuto. Ona treba da bude udaljena oko 2-3 cm od pregiba ruke. Položite lakat na sto, tako da se manžetna nalazi u istoj visini sa srcem, sa dlanom okrenutim na više.

linija

vrh
 

Bez obzira da li koristite zglobni aparat za merenje krvnog pritiska ili nadlaktični, ukoliko želite da ponovite merenje neophodno je sačekati bar 10 minuta.

linija

vrh
 

Frenc Company d.o.o..
21208 Sremska Kamenica, Srbija, ul.Hrastova br.5
tel / fax: 021/461-278